لیست قیمت بنر ایرانی BPM در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۰

نوع محصول

تراکم

متر طول

عرض

قیمت (ریال)

بنر ۱۰ انس

۵۰۰*۳۰۰ – ۵۰۰*۵۰۰

۵۰ متر

   ۱ الی ۳/۲۰

۲۰۳۰۰

بنر ۱۵ انس

۵۰۰*۲۰۰ – ۵۰۰*۵۰۰

۵۰ متر

تماس بگیرید

۲۶۰۰۰

****با خرید بالای ۱۰۰۰۰ متر از تخفیف ویژه برخوردار شوید****

نمونه محصولات جدید تولید شده

همایش شرکت های تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی مرداد ماه ۹۴

تماس با بخش فروش

  • کارشناسان فروش
  • خانم دربندی
  • شماره تماس های بخش فروش
  • شماره تماس
  • 09101603343
  • 88628301*88628113

شماره حساب های شرکت بافت پلاست ماشین

بانک آینده

بانک صادرات

شماره حساب

۲۰۱۱۵۴۰۱۹۰۰۳

شماره حساب

۲۰۹۴۶۸۳۷۹۰۰۵

شماره شبا

IR ۹۷۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۱۵۴۰۱۹۰۰۳

شماره شبا

IR  ۱۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۲۰۹۴۶۸۳۷۹۰۰۵

شماره کارت

۶۳۶۲۱۴۱۱۹۹۵۰۹۳۹۰

شماره کارت

۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۰۹۷۷۱