بافت پلاست ماشین اولین کارخانه تولید بنر و فلکس در خاورمیانه

لیست قیمت بنر ایرانی BPM در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۰

نوع محصول

تراکم

متر طول

عرض

قیمت (ریال)

بنر ۱۰ انس

۵۰۰*۳۰۰ – ۵۰۰*۵۰۰

۵۰ متر

   ۰/۵الی ۳/۲۰

۲۱۰۰۰

بنر ۱۵ انس

۵۰۰*۳۰۰ – ۵۰۰*۵۰۰

۵۰ متر

   ۰/۵الی ۳/۲۰

۲۷۰۰۰

****خرید بالای ۱۰۰۰۰ متر از تخفیف ویژه برخوردار است****

برای اطلاع از قیمت ها شماره تماس خود را وارد نمائید.

تماس با بخش فروش

  • کارشناسان فروش
  • خانم فرخی
  • خانم دربندی
  • شماره تماس های بخش فروش
  • شماره تماس
  • 09101603353
  • 09101603343
  • 88628301*88628113

شماره حساب های شرکت بافت پلاست ماشین

بانک آینده بانک صادرات بانک ملت
شماره حساب ۲۰۱۱۵۴۰۱۹۰۰۳ شماره حساب ۲۰۹۴۶۸۳۷۹۰۰۵ شماره حساب ۵۰۸۵۶۳۶۴۶۶
شماره شبا IR ۹۷۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۱۵۴۰۱۹۰۰۳ شماره شبا IR  ۱۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۲۰۹۴۶۸۳۷۹۰۰۵ شماره شبا IR  ۴۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۰۸۵۶۳۶۴۶۶
شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۱۱۹۹۵۰۹۳۹۰ شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۰۹۷۷۱ شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۶۱۶۱۴۸۰